Ace Attorney Imagery

Phoenix Wright

aa-phoenix (1)aa-phoenix (2)aa-phoenix (3)aa-phoenix (4)aa-phoenix (5)aa-phoenix (6)aa-phoenix

Maya Fey

aa-maya (1)aa-maya (2)aa-maya

Mia Fey

aa-mia (1)aa-mia (1)aa-mia (2)aa-mia

Pearl Fey

aa-pearl (1)aa-pearl (2)

Miles Edgeworth

aa-miles (1)aa-miles (2)aa-miles (3)aa-milesaa-miles (4)

Franziska Von Karma

aa-franziska (1)aa-franziska (2)aa-franziska (3)

Godot

aa-godot (1)aa-godot (2)

Dick Gumshoe

aa-gumshoe (2)aa-gumshoe

Kay Faraday

aa-kay (1)aa-kay

Apollo Justice

aa-apolloaa-apollo (1)

Trucy Wright

aa-trucy (1)aa-trucy (2)

Ema Skye

aa-emaaa-ema

Klavier Gavin

aa-gavinaa-gavin

Other Characters

aa-atmeyaa-baddaa-dahilaaa-demasqueaa-gantaa-jakeaa-kokoneaa-laminoraa-lanaaa-lanaaa-lottaaa-maggie (1)aa-maggie (2)aa-maxaa-veraaa-vonkarmaaa-will

Group Art (categorized by order of release in America)

pwaa- (8)pwaa- (5)pwaa- (3)pwaa- (2)pwaa- (1)pwaa- (4)pwaa-jfa (3)pwaa-jfa (2)pwaa-jfa (1)pwaa-jfa (5)pwaa-jfa (4)aagroup (3)pwaa-tnt (3)pwaa-tnt (2)pwaa-tnt (1)pwaa-jfaaagroup (1)ajaa-ajaa- (10)ajaa- (8)ajaa- (7)ajaa- (6)ajaa- (5)ajaa- (4)ajaa- (2)ajaa- (1)aagroupaagroup (4)AAI- (3)AAI- (2) AAI- (1)pwaa5

Ace Attorney Cameos Outside of the Series

umvc3-phoenixwrightedgeworthgodotfranziskacfc-franziskacfc-miacfc-milescfc-phoenix

Advertisements